Technické špecifikácie

PVC DLAŽBA - INŠTALÁCIA

Inštalácia podlahy TRUDEC z PVC

Upozornenie: PVC dlažba by mala zostať v obaloch, aby sa mohla aklimatizovať na teplotu v priestore, kde má byť inštalovaná, v ideálnom prípade 24 hodín pred pokladaním.

Nástroje: Budete potrebovať gumené kladivo, vysokorýchlostnú pílku na rezanie dlažby na rozmery, meracie pásmo, pracovný stôl, ceruzku a niekoľko nákoleníc.

Príprava: Tipy k príprave: vyplnenie všetkých dier a odstránenie všetkých povrchových nerovností (použiť kladivo a dláto) zabezpečí optimálny rovný povrch podlahy na pokladanie dlažby. Zvoľte si dizajn pokladania dlažby a prispôsobte vzájomnú vzdialenosť ku všetkým stenám, aby bol vzhľad rovnaký, čím minimalizujete odpad materiálu pri rezaní.

Pokyny k osádzaniu:

  1. Pokladanie by malo začať pri vstupných dverách, použite na okrajoch rampy. Osaďte okrajové dlaždice cez prah a potom pripájajte dlaždice smerujúce do stredu podlahy.
  2. Priložte jednoducho hranu každej zámkovej dlaždice a spojte spolu, použite gumené kladivo.
  3. Vaším cieľom má byť poviazať dostatok dlaždíc tak, aby hmotnosť podlahy spôsobila, že sa nebudú hýbať.
  4. Medzeru medzi ľavou stranou dlaždíc a stenou možno zmerať a porovnať s pravou stranou, potom prispôsobiť do rovnakého vzhľadu a tak mať menej odpadu.
  5. Pokračujte týmto spôsobom, kým nezaplníte celú podlahu až ku stenám.

Pokyny na rezanie:

  1. Rezanie dlaždíc sa robí na pracovnom stole, ktorý sa nekĺže, vysokorýchlostnou pílou alebo stolovou pílou s drsnou ozubenou čepeľou.
  2. Medzi dlaždicami a pevnými bodmi odporúčame rozostup min. 10 mm (najmä vtedy, ak sa kladie pri chladnejších teplotách).
  3. Šablónu na rovnú hranu urobíme z 1 zvyšnej dlaždice, ktorá zabezpečí presné rovné rezy.