Technické špecifikácie

HORĽAVOSŤ

Dlaždice sú vyrobené z PVC s horľavosťou UL94-V1 a sú považované za samozhášavé. Toto znamená, že ak sa chytí plameň a potom sa odstráni, materiál prestane horieť v priebehu 60 sekúnd.

UL94 HB Postup pri štandardnom teste horľavosti:

Tri vzorky testované po tom, ako boli umiestnené na 48 hodín pri teplote 23 stupňov °C a 50% relatívnej vlhosti. Každá vzorka je upevnená svojou dlhou osou horizontálne a svojou krátkou osou pod uhlom 45 stupňov. Každá vzorka je označená dvoma čiarami, 25 mm a 100 mm od jedného konca vzorky.

Každú vzorku podopierame na jednom konci tak, aby jej spodný okraj bol 10 mm nad kusom jemného drôteného pletiva. 20 mm vysoký modrý plameň Bunsenovho horáku aplikujeme na voľný koniec vzorky na 30 sekúnd a potom ho odstránime. Ak vzorka horí po odstránení skúšobného plameňa, meria sa čas pohybu plameňa medzi dvoma kontrolnými značkami a počíta sa rýchlosť horenia v milimetroch za minútu.

Požiadavky na úspešný test HB.

Rýchlosť horenia vzoriek nesmie presiahnuť 40 mm za minútu pri rozpätí vzoriek 75 mm pri hrúbke od 3,0 mm do 13 mm.
Vzorky prestanú horieť prv, ako plameň dosiahne značku 100 mm.