Technické špecifikácie

ANTISTATICKÉ VLASTNOSTI PVC DLAŽBY

ESD Riadené podlahové systémy

Požiadavky na výkon v BS 61340-5-1:2001

Podlahy, ktoré sa nepoužívajú na prvotné uzemnenie

Odpor voči zemi: (Rg) < 1 x 109Ω (tab. 1 štandardu)
Toto je naša úroveň 1 dlaždice ANTI-STAT. Ponúka cenovo dostupnú disipatívnu podlahovú krytinu, ktorá sa ideálne hodí do skladov a chodbových priestorov, ktoré sú mimo výrobných prostredí, kde sú výrobky v ich ochranných obaloch. t.j. V okoli ESA.

Poznámka: Podlaha inštalovaná podľa tejto špecifikácie nesleduje náboj u ľudí a vozíkov na dostatočne nízkej úrovni. Preto nedovolí voľný pohyb v priestore nechránených citlivých zariadení alebo jednotiek. Ochrana krytých kontajnerov alebo ochranných balení je nevyhnutná.

PVC dlažby, ktoré sa používajú na prvotné uzemnenie

Odpor voči zemi podlahy/osoby/obuvi:
(Rg) >7.5 x 102Ω and <3.5 x 107Ω (tab. 1 – poznámka 2 štandardu)

Toto je naša úroveň 2 dlaždice CONDUCTA-STAT. Zabezpečuje nižšie Rg požadované na realizáciu inštalácie ako zemniaceho povrchu vo výrobnom prostredí, kde sú prítomné nechránené komponenty. (keď je správne nainštalovaná a uzemnená ako súčasť kompletného systému ESD)

Poznámka: Voľný pohyb na ploche nechránených citlivých zariadení alebo jednotiek je povolený. Táto požiadavka znamená, že výber spôsobu uzemnenia nôh (topánky/zemniče päty) ovplyvní priemerný Rg zvolenej podlahoviny (aby sa zachoval celkový odpor na dráhe unikania < 3.5 x 107Ω).

Príklad inštalácie:

Tovar dnu/von a sklad 

Výrobky v tejto oblasti sú chránené vhodným balením alebo kontajnermi. Personál dodržiava základné postupy manipulácie ESD (t.j. neodstraňovať z obalov).
Odporúčame použiť našu úroveň 1 podlahoviny na tomto type plochy. Pomáha redukovať vytváranie možného statického náboja a pridáva ďalšiu úroveň bezpečnosti vášho systému ESD.

Spojovacie chodby
Kde to je možné, aby boli výrobky transportované do a z výrobného priestoru v obaloch, odporúčame použiť našu úroveň 1 antistatickej podlahoviny – opäť to redukuje tvorenie možného statického náboja.

Výrobný priestor
Výrobky na tomto území nie sú v ochrannom balení – táto plocha podlieha kompletným opatreniam ESD a podlahovina by mala byť správne uzemnená personálom a strojné zariadenie vhodne vybavené na manipuláciu so zariadením. Naša úroveň 2 antistatickej podlahy ponúka kompletnú ochranu zemnením, ktorá je požadovaná pre takéto plochy.

Kancelarie
Pokiaľ nie sú prítomné v tejto oblasti žiadne komponenty, potom je náš štandardný rozsah PVC dlažby vhodný na používanie s prenosnými podložkami ESD používanými na demonštráciu výrobku, atď.