Technické špecifikácie

STATICKÁ A DYNAMICKÁ ZÁŤAŽ

Statické zaťaženie:
Dlaždice odolajú rovnomerne rozloženej záťaži 5 ton na dlaždicu (20t/m2). Toto je podmienené podkladom dlážky, ktorý musí byť dostatočne prispôsobený pre túto záťaž.

Dynamické zaťaženie:
maximálne dynamické zaťaženie 4 t – toto sa rovná 1,5 tonovému vysokozdvižnému vozíku pri plnom zaťažení. Toto je obmedzenie voľne položeného systému a nie výrobku; vyššie zaťaženie možno dosiahnuť, ak sú dlaždice lepené o podlahu.

Počas 10 rokov používania v továrňach, skladoch, priemyselných dielňach a garážach bolo treba naše dlaždice lepiť len v špecifických prípadoch.