Technické špecifikácie

PROTIŠMYKOVÉ VLASTNOSTI

Zistenia SAT: TRUDEC dlaždice zo zmesi PVC pre priemysel

Firma oslovila Úrad zdravia a bezpečnosti , aby posúdil  vhodnosť vyššie uvedeného podlahového systému na základe potenciálu rizika pošmyknutia.

Metodológia hodnotenia. 

Boli dodané vzorky niekoľkých typov dlaždíc. Riaditeľom bol stanovený potenciál rizika pošmyknutia na základe SAT. Merania povrchovej drsnosti vykonal prístroj Surtronic Duo.   

Zistenia SAT

Špecifický typ dlaždice

Faktory ovplyvňujúce riziko

Potenciál rizika pošmyknutia

Povrchová drsnosť

Hladina kontaminácie

Frekvencia čistenia

Opätovný výskyt kontaminácie

Skóre

Hodnotenie

Členité kruhy¹

18.3µm

relatívne vysoká

jedenkrát denne

postupne

27

Stredne

pravidelné intervaly

veľmi malý alebo žiadny

23

Stredne

relatívne nízka

jedenkrát denne

postupne

24

Stredne

pravidelné intervaly

veľmi malý alebo žiadny

20

Nízke

Koža¹

24.2µm

relatívne vysoká

jedenkrát denne

postupne

26

Stredne

pravidelné intervaly

veľmi malý alebo žiadny

22

Stredne

relatívne nízka

jedenkrát denne

postupne

22

Stredne

pravidelné intervaly

veľmi malý alebo žiadny

19

Nízke

Skrytý spoj²

42.4µm

relatívne vysoká

jedenkrát denne

postupne

21

Stredne

pravidelné intervaly

veľmi malý alebo žiadny

17

Nízke

relatívne nízka

jedenkrát denne

postupne

18

Nízke

pravidelné intervaly

veľmi malý alebo žiadny

15

Nízke

Tactile²

81.2µm

relatívne vysoká

jedenkrát denne

postupne

19

Nízke

pravidelné intervaly

veľmi malý alebo nízky

17

Nízke

relatívne nízka

jedenkrát denne

postupne

17

Nízke

pravidelné intervaly

veľmi malý alebo nízky

14

Nízk

¹ Postúpené Úradu zdravia a bezpečnosti školou 18. septembra 2009
² dodal  dodávateľ 8. októbra 2009.

Stále ‘faktory s vplyvom na riziko’

Spôsob čistenia

Typ znečisťujúcej látky

Obuv

Prostredie

Mechanická čistička/sušička

olejový

nie bezpečnostná

Iné rušenia (napr. hluk)

Na riziko vplýva aj prostredie a okamžité odstránenie nedostatkov by malo znížiť riziká, (napr. kontakt so strojom pod prúdom, rozliatie horľavých tekutín počas prepravy).

Hierarchia  zvládania rizík pošmyknutia

  • redukujte pravdepodobnosť znečisťujúcich látok, ktoré sa môžu dostať na povrch podláh;
  • vlastnosti povrchu podlahy by mali vyhovovať prostrediu (napr. konané činnosti a pravdepodobné znečisťujúce látky) a byť udržiavané;
  • vyliate tekutiny  sa primeraným spôsobom čo najrýchlejšie odstránia
  • vhodná obuv.

Závery

S výnimkou dlažby ‘Tactile’ , predstavujú všetky ostatné stredné riziko, kde od povrchu podlahy primárne záleží zníženie rizika pošmyknutia.

S ohľadom na faktory, ktoré znižujú pravdepodobnosť nehody pošmyknutím, ako tieto aplikovať a čo sa požaduje:

  • relatívne nízku úroveň znečisťujúcich látok dosahuje skúmaním a úpravou aktivít, miestami vykonávania prác, čím sa znižuje pravdepodobnosť, že sa znečisťujúce látky dostanú na povrchy podláh;
  • pravidelne čistí a vyskytuje sa málo alebo žiadne znečisťujúce látky, vyliatie sa riešia čo najskôr.

Firma bude musieť zabezpečiť a aplikovať tieto faktory, hlavne voľbou typu dlažby, ktorá predstavuje “stredné” riziko pošmyknutia, tak aby sa tieto faktory nevyskytovali.

Odporúčania

Úpravy vo firme by mali zaistiť, aby bola pravdepodobnosť rozliatia čo najmenšia a ak k nemu dôjde,  aby sa riešilo čo najskôr.  Možno predvídať, že tieto sa nebudú často vyskytovať, a preto s ohľadom na typ dlažby, ktorá sa má položiť, je potrebné zvážiť:

  • Tactile na plochách, kde je väčšia premávka (napr. dopravné tepny) a/alebo tie zmienené kritické miesta (napr. kde sú pravdepodobnejšie vyliatia ako napr. špecifické zariadenie alebo procesy);
  • skrytý spoj inde.